Tęczowa Kraina


Fundusze Europejskie dla Małopolski

Tytuł projektu:

”Budowa żłobka w miejscowości Raciechowice w celu zapewnienia dostępności infrastruktury opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie gminy”

Nazwa działania: 6.4 Małopolski Regionalny Program Operacyjny
Nazwa Beneficjenta: Firma Usługowa Jan Piwowarczyk
Wartość projektu 2 331 901,63 zł
Wartość dofinansowania: 667 930,78 zł

Do głównych celów projektu i bezpośrednich efektów jego realizacji należy istotna poprawa dostępu infrastruktury opieki nad dziećmi do lat 3 na obszarze jego oddziaływania. Utworzony w ramach projektu żłobek jest pierwszą specjalistyczną placówką zapewniającą zorganizowane formy opieki nad dziećmi do lat 3 na obszarze jego oddziaływania (gminy Raciechowice, Dobczyce, Wiśniowa). Realizacja projektu przyczyni się do zapewnienia mieszkańcom tych gmin dostępu do usług opieki nad dziećmi do lat 3, a nowopowstały żłobek stanie się alternatywą dla opieki zapewnianej głównie przez członków rodziny. Placówka uzupełni braki w rozwoju zorganizowanych form opieki nad dziećmi do lat 3 na obszarze jej oddziaływania oraz w znacznym stopniu przyczyni się do zwiększenia ich dostępności, szczególnie na obszarach wiejskich.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013”

Żłobek

Żłobek stanowi idealne miejsce do zabawy i rozwoju Państwa najmłodszych pociech, które ukończyły 1,5 roku.

Przedszkole

Nasze przedszkole wspomaga zdobywanie wiedzy oraz rozwój zdolności starszych dzieci do momentu ukończenia "zerówki".

Zajęcia dodatkowe

Oprócz standardowej oferty programowej zapewniamy dzieciom różnorodne zajęcia dodatkowe.